پیش نیازهای حمایت از تولید ملی و صادراتگرا

وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی حمایت از تولید در کشور اعتقاد دارد که علاوه بر توجه و توسعه سرمایه های  اجتماعی و اعتمادسازی بین ارکان و دست‌اندرکاران تولید و تجارت بر توسعه فناوری تولید و نظام‌های تولیدی و تجاری تمرکز کند.

تحقق تولید ملی که در سال جاری مورد تاکید قرار گرفت فرایندی اثر بخش و ارزش آفرین است و تا حدود زیادی به توسعه و تقویت مهارت‌ها و شایستگی‌های انسانی و نیز نگرش‌های مدیریتی متولیان امر و صاحبان کسب و کار مربوط می‌شود. لذا ضروری است کلیه ارکان دولت و دستگاه های متولی برنامه‌های مناسبی برای توسعه و توانمندسازی نیروی کار و سرمایه‌های اجتماعی در کشور فراهم کنند و زمینه تغییر نگرش مدیران بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی را نسبت به موج جدید تولید ملی آن هم به صورت  صادراتگرا فراهم و تعامل دولت و بخش خصوصی  را بیش از گذشته گسترش دهند.

از جانب دیگر باید توجه داشت که حمایت از تولید و محقق‌سازی موج جدید تولید ملی صادراتگرا مستلزم رعایت سلسله‌ای از اقدامات است که منجر به تولید صادراتی می شود. آموزش، توسعه مهارت‌ها و توانمندسازی بنگاه‌ها از یکسو و بهبود فضای کسب و کار و زمینه سازی فرصت های مطمئن برای سرمایه  گذاری از سوی دیگر هر کدام نیازمند اقدامات و برنامه‌های متعددی است که اجرای درست آنها، نه تنها امری تصادفی و مقطعی نیست، بلکه طرحی راهبردی و برنامه‌ای مدبرانه است که باید توسط متولیان امر در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری به اجرا گذاشته شود.

همچنین، اگر بخواهیم در تحقق هدف حمایت از تولید موفق باشیم، باید نه تنها در حلقه تولید بلکه در طول زنجیره تأمین تا توزیع ، فروش و صادرات شایستگی‌های لازم را هم در دستگاه های حاکمیتی کشور و هم در بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی و تجاری بوجود آوریم. مسلماً مدیریت این زنجیره از فرایندهای به هم وابسته، به مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر از مدیریت حلقه‌های مجزا است. لذا شایسته است هم مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی برای زنجیره‌های تولید صادراتی تدارک دیده شود و هم توانمندی‌ تک تک حلقه‌های تأمین، تولید و توزیع (فروش و صادرات) به نحوی افزایش یابد تا در جریان عملیات به دلیل ناکارآمدی و ضعف از هم گسیخته نشوند. لازم بذکر است تدبیر دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن تدبیری بود که برای ایجاد هم افزایی و یکپارچگی میان تولید و تجارت و متعاقبا تولید صادرات گرا مطرح گردیده است.

بدیهی است تحقق آرمان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیازمند یک نظام مدیریتی جدید است. چرا که عوامل اصلی موفقیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار آنهم در عرصه تولید و تجارت بین‌المللی و در شرایط رقابت شدید و تنگاتنگ بنگاه‌ها برای ارتقای تولید ملی صادرات‌گرا تفاوت‌های زیادی با نظام های سنتی مدیریتی تولیدی دارد که هدف آن صرفا پاسخگویی به نیازهای داخلی است.

در خاتمه می‌توان گفت که حمایت از تولید با هدف تولید صادراتگرا بدون تردید یک نظام جدید مدیریتی است که در آن همه متولیان امر به خصوص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی کلیدی این امر تلاش می کند تا با اتخاد سیاست های هدایتی و حمایتی موثر شرایطی را فراهم کنند تا بر اساس آن تولید محصولات و ارایه خدمات از لحاظ کیفیت، فراوانی، تنوع و مرزهای جغرافیایی کاملاً توسعه یابد و از نظر زمینه کاری کاملاً تخصصی و مبتنی بر دانش و در جستجوی شکار فرصت‌ها و کسب مزیتهای رقابتی مستمر و جدید برای کشور باشند.

/ 0 نظر / 9 بازدید