لجستیک نظامی

در نبردهای نظامی مهم، مسائل لجستیکی غالباً نقش مهمی در تصمیم‌گیری در مورد نتیجه کلی جنگ‌ها دارند. به‌ عنوان مثال، جنگ تناژی، غرق شدن حجم زیادی از کشتی‌های باری، عامل مهمی در جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. عدم موفقیت نیروی زمینی آلمان برای غرق کردن بار کافی در نبرد دوم آتلانتیک موجب باقی ماندن بریتانیا در جنگ شد. در مقابل قطع تجارت دریایی ژاپن در اقیانوس آرام موجب فلج شدن اقتصاد این کشور و در نتیجه خلل در تولید نظامی آن شد. به‌طور کلی، حفاظت از خطوط تأمین خود و حمله به خطوط تأمین دشمن راهبرد اصولی نظامی محسوب می‌شود [[i]].

لجستیک نظامی تعدادی از روش‌هایی را به‌ کار برده که به‌ صورتی گسترده در دنیای تجاری گسترش یافته‌اند. تحقیق‌های عملیاتی از درون تلاش‌های لجستیکی نظامی جنگ جهانی دوم رشد کرده‌اند [[ii]].به ‌دلیل امنیت بالا منابع محدودی برای گزارش‌های علمی یا عملی در مورد مفاهیم لجستیک نظامی وجود دارد.

لجستیک نظامی شامل برنامه‌ریزی و اجرای حرکت و نگهداری نیروهای مسلح می‌باشد. در جامع‌ترین معنا، ابعاد عملیاتی نظامی با موارد زیر در ارتباطند [1]:

  • طراحی، توسعه، کسب، ذخیره، توزیع،‌ نگهداری، تخلیه و جابه‌جایی مواد.
  • جابه‌جایی، تخلیه و بستری کردن کارکنان.
  • کسب یا ساخت، نگهداری، اجرا و جابه‌جایی تسهیلات.
  • کسب یا مجهز نمودن خدمات.

لجستیک نیرویی حیاتی برای نیروی زمینی است. نیروی زمینی آینده، کمتر متمرکز بر اندازه بوده و بیشتر مبتنی بر پویایی و سرعت است. اعزام و حمایت از نیروی زمینی آسان‌تر خواهد بود و به ‌شدت متکی بر اسلحه‌سازی پنهان و دقیق و فن‌آوری‌های اطلاعات است. به‌گفتة رئیس ستاد نیروی زمینی امریکا[1] (CSA) هدف دگرگونی استقرار نیرویی است که از لحاظ راهبردی مؤثر بوده و بر هر نقطه از طیف عملیات‌ مسلط می‌باشد. چنین اطلاعاتی نیروی زمینی را با چالش ایجاد هماهنگی در آمادگی زمان نزدیک و به‌روزی‌آوری نیروی زمینی در محیطی از عملیات‌ بیشتر و منابع کمتر مواجه می‌کند [[iii]].

به عنوان یک نمونه واقعی، ارتش کشور فنلاند در سطحی مشترک، تغییر با دیدگاه مشترک 2010 و لجستیک متمرکز آغاز کرد و در سطح نیروی زمینی این روند با تحول در لجستیک نظامی[2] شروع شد.RML  نه تنها مرکز آمادگی عملیات‌ نیروی زمینی آینده است بلکه نقطة اتکای تلاش‌ نیروی زمینی جهت تعادل میان آمادگی و به‌روزآوری می‌باشد. تغییرات نیروی زمینی در حال تغییر شیوة جنگی می‌باشند. این تغییر شامل روند تبدیل تمرکز و ساختار نیروی زمینی از ساختار جنگ سرد به نیروی رزمی طیفی کامل است که به ‌طور راهبردی مؤثر و غالب در هر نقطه از طیف جنگ می‌باشد. این روند بیش ‌از فن‌آوری صرف بوده و شامل ایدئولوژی، آموزش، هدایت، سازمان‌دهی، آمادگی کالاها، تأسیسات و سربازهاست. این تغییرات برای RML بسیار مهمند.

اولین موج تمرکز RML بر استفاده از اتوماسیون، ارتباط، شیوه‌های تجاری و شکل‌دهی مجدد به روابط سفارش و بازبینی جهت ایجاد اتحادی بهتر میان سفارش و کاهش تأثیر لجستیکی است [3].

یکی دیگر از انواع لجستیک نظامی که امروزه زیاد مورد توجه قرار گرفته است و توسط وزارت دفاع آمریکا (DoD) مورد استفاده قرار گرفته است، لجستیک مبتنی بر اجرا[3] است. لجستیک مبتنی بر اجرا، راهبردی جهت پشتیبانی تولید نظام اسلحه بوده که اجرای اهداف نظام اسلحه را از طریق ساختاری حمایتی مبتنی بر توافقات اجرایی طولانی مدت با خط‌مشی‌های مبتنی بر قدرت و مسئولیت، به ‌عهده دارد [1].

توسعه و مدیریت هماهنگی لجستیک مبتنی بر اجرا (PBL) شامل 12 مرحلة جداگانه است [[iv]]:

1)     الزامات و پشتیبانی یکپارچه

2)     تشکیل گروه PBL

3)     نهایی کردن سیستم

4)     توسعة نتایج اجرایی

5)     انتخاب فراهم­آورندگان پشتیبانی محصول

6)     راهبرد تعیین حجم کار

7)     راهبرد مدیریت زنجیره عرضه

8)     ایجاد توافقات مبتنی بر اجرا

9)     تحلیل موردی تجارت

10) قراردادهای تشویقی

11) فراهم­آورندگان حمایت‌های مالی

12) اجرا و دید کلی


[1] . Chief of Staff of the Army

[2] . Revolution in Military Logistics (RLM)

[3] . Performance-Based Logistics (PBL)


[i] Zanjirani Farahani, Reza, Asgari, Nasrin and Davarzani, Hoda. Supply Chain and Logistics in National, International and Governmental Environment: Concepts and Models (Contributions to Management Science). Berlin : Springer, 2009.

 [ii]http://www.answers.com

 

 [iii] Piggee, A.F. (2002) Transformation – Revolution in Military Logistics, USAWC strategy research project, U.S. Army War College CARLISLE BARRACKS, PENNSYLVANIA 17013

 
/ 0 نظر / 152 بازدید