# 3pl

انتشار شماره نخست ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (فروردین 91)

شماره نخست ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد.  در این شماره می‌خوانید:  اهمیت لجستیک و زنجیره تامین اخبار مربوط به لجستیک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید