# ماهنامه_لجستیک_و_زنجیره_تامین

بیستمین شماره ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین منتشر شد

بیستمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" با موضوع «مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی» منتشر شد. این شماره با تمرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

نوزدهمین شماره ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین منتشر شد

نوزدهمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" با موضوع «بسته‌بندی» منتشر شد. در این شماره که با تمرکز بر «بسته‌بندی» ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید

هجدهمین شماره ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین منتشر شد

هجدهمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" با موضوع «رویکردهای فناورانه در زنجیره‌های تأمین و لجستیک» منتشر شد. در این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

دهمین شماره ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین منتشر شد

دهمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" با تمرکز بر «مدیریت زنجیره تامین خدمات» منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: «مدیریت زنجیره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

ششمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (شهریور 91) منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد. در این شماره که با تمرکز بر «صنعت خودرو» منتشر شده است می‌خوانید:  ضرورت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

چهارمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (تیر 91) منتشر شد

چهارمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد.  در این شماره می‌خوانید:  ایران؛ کشوری لجستیکی اخبار لجستیک و زنجیره تامین در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

انتشار شماره نخست ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (فروردین 91)

شماره نخست ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد.  در این شماره می‌خوانید:  اهمیت لجستیک و زنجیره تامین اخبار مربوط به لجستیک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 45 بازدید