# ماهنامه_لجستیک_و_زنجیره_تامین

بیست و یکمین شماره ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین منتشر شد

بیست و یکمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" با موضوع «فروشگاه‌های زنجیره‌ای» منتشر شد. این شماره با تمرکز بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 306 بازدید

نوزدهمین شماره ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین منتشر شد

نوزدهمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" با موضوع «بسته‌بندی» منتشر شد. در این شماره که با تمرکز بر «بسته‌بندی» ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 210 بازدید

هفتمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (مهر 91) منتشر شد

هفتمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد. در این شماره که با تمرکز بر «صنایع غذایی» منتشر شده است می‌خوانید:  سهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84 بازدید

ششمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (شهریور 91) منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد. در این شماره که با تمرکز بر «صنعت خودرو» منتشر شده است می‌خوانید:  ضرورت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 182 بازدید

پنجمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (مرداد 91) منتشر شد

پنجمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد.  در این شماره می‌خوانید:  دلایل اهمیت مدیریت زنجیره تامین اخبار لجستیک و زنجیره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید

چهارمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (تیر 91) منتشر شد

چهارمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد.  در این شماره می‌خوانید:  ایران؛ کشوری لجستیکی اخبار لجستیک و زنجیره تامین در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 249 بازدید

سومین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (خرداد 91) منتشر شد

سومین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد.  در این شماره می‌خوانید:  پیش نیازهای حمایت از تولید ملی و صادرات‌گرا اخبار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 92 بازدید