# ماهنامه_لجستیک_و_زنجیره_تامین

هجدهمین شماره ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین منتشر شد

هجدهمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" با موضوع «رویکردهای فناورانه در زنجیره‌های تأمین و لجستیک» منتشر شد. در این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

ششمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (شهریور 91) منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد. در این شماره که با تمرکز بر «صنعت خودرو» منتشر شده است می‌خوانید:  ضرورت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

چهارمین شماره ماهنامه "لجستیک و زنجیره تامین" (تیر 91) منتشر شد

چهارمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" منتشر شد.  در این شماره می‌خوانید:  ایران؛ کشوری لجستیکی اخبار لجستیک و زنجیره تامین در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 96 بازدید