# سخنرانی_پژوهشی

سخنرانی پژوهشی: نقشه راه ساماندهی شبکه توزیع کالا در ایران

مجری طرح خانم آقاجانی (هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) گروه پژوهشی گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داخلی ناظر طرح دکتر ابراهیم تیموری شرح مختصری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 240 بازدید

سخنرانی پژوهشی: مسأله مکان‌یابی هاب در شبکه توزیع گندم ایران

مجری طرح مرضیه محمودی‌نیا (گرایش لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه صنعتی امیرکبیر) استاد راهنما دکتر بهروز کریمی (هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 213 بازدید

سخنرانی پژوهشی طرح ملی تدوین سند راهبردی توسعه زیرساختهای تجاری در کشور

مجری طرح مجتبی سلیمانی سدهی (مدیر گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین) ناظر طرح دکتر مهدی فتح‌اله (رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) همکاران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید