# زیرساختهای_تجاری

کلیاتی از شهرهای فرودگاهی و جزئیاتی از راه‌اندازی شهر فرودگاهی امام خمینی

احداث «شهر فرودگاهی» در اراضی اطراف فرودگاه امام خمینی(ره) استارت زده شد. کابینه یازدهم با تاسیس شرکت شهر فرودگاهی امام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 156 بازدید

سخنرانی پژوهشی طرح ملی تدوین سند راهبردی توسعه زیرساختهای تجاری در کشور

مجری طرح مجتبی سلیمانی سدهی (مدیر گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین) ناظر طرح دکتر مهدی فتح‌اله (رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) همکاران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

فرصت‌ها و تهدیدات بندر شهید رجایی در رقابت با بنادر استراتژیک منطقه و جهان

موقعیت و جایگاه بندر شهید رجایی در بین کشورهای منطقه بخشی از واقعیت‌های ملموس و غیرقابل انکار کشور ماست. بنابراین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید