تازه‌های صفحات وبلاگ در 90/08/08

عنوان صفحه

مطالب جدید

معرفی کتابهای فارسی مرتبط با «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین»

 1. کتاب: زنجیره تامین و لجستیک در سطح ملی و بین الملل

مقالات انگلیسی در حوزه «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین»

 1. The Impact of Integrated Logistics Relationships on Third-Party Logistics Service Quality and Performance (2005)
 2. Scheduling of brand production and shipping within a sugar supply chain(2006)
 3. Optimal business policies for a supplier–transporter–buyer channel with a price-sensitive demand(2006)
 4. The use of total cost of ownership for strategic procurement: a company-wide management information system(2005

مقالات فارسی در حوزه «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین»

 1. ارائه چارچوبی برای دسته بندی اثرات بازارگاه های الکترونیکی بر مدیریت زنجیره تأمین (E-Marketplaces) (1383)
 2. ارایه مدلی به منظور برقراری ارتباط مابین مدیریت کیفیت فرایند ومدیریت کیفیت اطلاعات درزنجیره تامین(1383)
 3. تدوین استراتژی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی(1383)
 4. ارائه روشهای ابتکاری و حل مسیریابی وسایل نقلیه با حمل در بازگشت در حالت غیر همگن (1383)
 5. بررسی نقش شبکه های حمل ونقل زمینی در عملیات نظامی با استفاده از
  GIS مورد مطالعه محور بوشهر - فارس
  (1383)

کتابهای الکترونیک مرتبط با لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

 

معرفی گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

 طرحهای انجام شده در گروه

الف) طرحهای پایان یافته

عنوان طرح

سال انجام

مجری

مشتری

مطالعات امکانسنجی طرح ملی ساماندهی زنجیره‌های تأمین کالا و خدمات مرتبط

1386

دکتر رضا زنجیرانی فراهانی

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

ایجاد مراکز لجستیکی در حاشیه شهرهای بزرگ کشور

1388

خانم الناز میاندوآبچی

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

انجام مطالعات پشتیبان و تدوین لایحه ایجاد نظام مدیریت لجستیک در کشور

1389

خانم لاله کاردر

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

طرح پژوهشی طراحی نظام مدیریت لجستیک (کالاهای ضروری) در بحران زلزله

1389

دکتر رضا زنجیرانی فراهانی

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

تدوین راهبردهای بلندمدت آمایش سرزمین بازرگانی

1389

خانم الناز میاندوآبچی

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

طراحی فرایند واگذاری و کاهش تصدی‌گری در زنجیره تأمین کالای شکر

1390

آقای مجتبی سلیمانی سه‌دهی

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

طراحی فرایند واگذاری و کاهش تصدی‌گری در زنجیره تأمین کالای گوشت قرمز

1390

آقای رضا پورمؤید

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

طراحی فرایند واگذاری و کاهش تصدی‌گری در زنجیره تأمین کالای برنج

1390

خانم شبنم رضاپور

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

طراحی فرایند واگذاری و کاهش تصدی‌گری در زنجیره تأمین کالای گوشت مرغ

1390

خانم کوثر داریوندی

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

تدوین سند راهبرد پدافند غیرعامل وزارت بازرگانی

1390

آقای سیامک برادران

معاونت اداری-مالی وزارت بازرگانی

بررسی علل بالا بودن هزینه ترانزیت کالا در کشور ایران در مقایسه با کشور‌های همجوار

1390

خانم لاله کاردر

شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

بهینه‌سازی حمل‌ونقل آرد در شهر تهران

1390

دکتر ابراهیم تیموری

شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل خلیج‌فارس

طراحی نظام آموزشی مرتبط با زنجیره تامین صنعت نان کشور

1390

آقای مجتبی سلیمانی سه‌دهی

شرکت بازرگانی دولتی ایران

ب) طرحهای فعال

عنوان طرح

مجری

مشتری

تدوین سند راهبردی توسعه زیرساختهای تجاری ایران

آقای مجتبی سلیمانی سه‌دهی

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

تدوین سند راهبردی توسعه شبکه‌های کسب‌وکار در ایران

آقای حنان عموزاد مهدیرجی

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

/ 0 نظر / 16 بازدید