اخبار و رویدادها: دفاعیه دکتری با موضوع مدیریت زنجیره تامین

به اطلاع همراهان و علاقمندان لجستیک و زنجیره تامین می‌رساند که جلسه دفاعیه دکترای آقای مهدی فتحی با عنوان «تعیین نقطه نفوذ سفارش در محیط زنجیره تامین تحت شرایط تقاضا و زمان تدارک غیرقطعی» در روز سه‌شنبه 11/04/92 ساعت 9-11 در محل سالن اجتماعات دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم‌صنعت ایران برگزار خواهد شد.

استاد راهنمای این رساله، آقای دکتر ابراهیم تیموری و استاد مشاور آن دکتر محمد مدرس یزدی می‌باشند.

http://www.iust.ac.ir/find.php?item=61.11055.28710.fa

چکیده

با توجه به پویایی ساختار زنجیره­های تامین، مسئله تناسب عرضه و تقاضا همواره یکی از مسائل اساسی در مدیریت زنجیره­های تامین بوده است. یکی از تصمیمات استراتژیک زنجیره­های تامین در بحث مدیریت موجودی، تعیین نقطه نفوذ سفارش در محیط زنجیره است که متناسب با صنعت و زنجیره تامین مورد مطالعه می­تواند به صورت مسئله­ی متفاوتی مطرح شود. لذا در این تحقیق از بین موضوعات مطرح در زمینه­ی مدیریت موجودی، به مسئله­ی تعیین محل نقطه نفوذ سفارش در محیط زنجیره­تامین پرداخته شده است. هدف رساله ­ ، تعیین نقطه نفوذ سفارش در محیط زنجیره ­ تامین تحت شرایط عدم ­ قطعیت تقاضا و مدت ­ زمان تحویل است. جهت دستیابی به این هدف در گزارش حاضر، ابتدا در فصل اول مطالبی پیرامون کلیات ، تعاریف ، مفاهیم کلی و ادبیات موضوع محیط زنجیره ­ تامین و نقطه نفوذ سفارش ارائه شده است و در انتهای این فصل به اهمیت تصمیم ­ گیری و ضرورتهای توجه به نقطه نفوذ سفارش در زنجیره تامین پرداخته می‌شود. پس از مقدمه، در فصل دوم این پایان ­ نامه به مرور ادبیات نقطه نفوذ سفارش و مدلسازی آن در محیط زنجیره تامین می‌پردازیم و در انتهای فصل موضوع رساله توضیح داده می‌شود. در ادامه جهت پاسخگویی به سئوال تحقیق مبنی بر چگونگی تعیین مکان نقطه نفوذ سفارش در محیط زنجیره ­ تامین، در فصل ­ سوم مدلهای تعیین نقطه نفوذ سفارش در محیط ­ های زنجیره ­ تامین MTS-MTO ، MTS و MTO در قالب پنج بخش مختلف، تشریح می ­ گردد. نهایتاً در فصل چهارم به نتیجه ­ گیری از هر بخش فصل سوم و در ادامه مقالات استخراج شده از هر بخش پایان ­ نامه و در انتها پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی می ­ پردازد.

کلیدواژهها

تئوری صف، نقطه نفوذ سفارش، محیط زنجیره­ تامین، مدیریت موجودی، برنامه ­ ریزی تولید، قیمت­گذاری، تولید برای ذخیره­سازی، تولید بر اساس سفارش مشتری

شرکت در این جلسه برای همه علاقمندان آزاد است.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید