معرفی مدل فرایندی مدیریت زنجیره تامین: GSCF

یکی از مهمترین الگوهایی که در مدیریت تجاری کنونی تغییر یافته است، این نکته است که فعالیت تجاری به صورت انفرادی دیگر قدرت رقابت نداشته و دیگر کمتر می­توان موجودیتهای مستقلی در تجارت یافت؛ بلکه اکثر این فعالیتها در قالب زنجیره­های تامین نمود پیدا می­کنند. در این محیط رقابتی جدید، موفقیت غایی یک سازمان انفرادی به توانایی مدیریتش وابسته خواهد بود که چقدر قادر خواهد بود شرکتش را با شبکه ارتباطات تجاری پیچیده مربوطه یکپارچه سازد.

به طوری روزافزون، مدیریت ارتباطات در یک زنجیره تامین به مبحثی ارجاع داده می­شود که آنرا همان مدیریت زنجیره تامین (SCM) می­نامیم. با بیانی واضحتر، یک زنجیره تامین تنها زنجیره­ای از فعالیتهای تجاری به صورت ارتباطات یک به یک یا بنگاه به بنگاه نمی­باشد، بلکه شبکه­ای از فعالیتهای تجاری و ارتباطات بین آنهاست. «مدیریت زنجیره تامین» فرصتهایی را برای حصول یک تشدید مثبت در یکپارچه­سازی و مدیریت درون شرکتی و بین شرکتی پیشنهاد می­کند. در این حالت، «مدیریت زنجیره تامین» با مزیتهای فرایندهای تجاری در ارتباط بوده و روش جدیدی را برای مدیریت فعالیتهای تجاری و ارتباطات با سایر اعضا در زنجیره تامین ارایه می­دهد.

تاکنون، رهنمودهای تقریبا اندکی از افراد آکادمیک در این حوزه که به عنوان پیشگام در رهبری شیوه­های تجاری شناخته می­شوند، ارایه گردیده است. لذا، یک نیاز اساسی برای فراهم­سازی مباحث تئوریک و توسعه ابزارهای هنجاری و نیز روشهایی برای موفقیت تجربیات مدیریت زنجیره تامین وجود دارد. انجمن جهانی زنجیره تامین، شامل یک گروه از شرکتهای غیرانتفاعی و یک تیم از پژوهشگران آکادمیک، به طور مرتب از سال 1992 اقدام به برگزاری نشستهایی با هدف پیشبرد پشتوانه تئوریک و عملی «مدیریت زنجیره تامین» کرده است. تعریف ارایه شده توسط اعضای انجمن جهانی زنجیره تامین عبارتست از:

«مدیریت زنجیره تامین» مجموعه­ای یکپارچه از فرایندهای تجاری کلیدی است که از مصرف­کننده نهایی تا تامین‌کننده ابتدایی را دربرگرفته و محصولات، خدمات و اطلاعاتی را فراهم می­سازد که برای مشتریان و مصرف­کنندگان دارای ارزش افزوده است.

این نگرش از «مدیریت زنجیره تامین» یک ساختار شبکه ساده شده از زنجیره تامین، جریان اطلاعات و مواد، و فرایندهای «مدیریت زنجیره تامین» که با کارکردهای درون سازمانها و نیز بین سازمانهای یک زنجیره تامین یکپارچه می­شوند را نمایش می­دهد. بنابراین، فرایندهای تجاری همان فرایندهای زنجیره تامین می­باشند که برای مدیریت مناسب ارتباطات درون شرکتی و بین شرکتی به­کارگرفته می­شوند.

مدیریت زنجیره تامین به عنوان مدیریت فرایندهای کلیدی بنگاه­ها در شبکه­ای از سازمانهای تشکیل دهنده زنجیره تامین، به صورتی گسترده مورد توجه می­باشد.

آنچه که به نظر می­رسد در ادبیات این موضوع مغفول مانده است، یک تعریف جامع از فرایندهایی هست که شالوده مدیریت زنجیره تامین را شکل می­دهند. به­راستی چگونه شرکتها می­توانند یکپارچگی زنجیره تامین را به­دست آورند حال آنکه یک تعریف و فهم مشترک از فرایندهای کلیدی کسب­وکار وجود ندارد؟ به نظر می­رسد که به­جای ایجاد ارتباط بین اعضای زنجیره تامین لازم است راهکاری اندیشید تا شرکتها یک مجموعه استاندارد از فرایندهای زنجیره تامین را به کار گیرند. آموزندگان و آموزگاران، هر دو، به یک تعریف یکسان از مدیریت زنجیره تامین و به یک فهم و ادراک مشترک از فرایندهای آن نیازمندند.

تعریفی از مدیریت زنجیره تامین که توسط انجمن جهانی زنجیره تامین توسعه و به­کار گرفته شده است و تحت عنوان مدل GSCF شناخته می‌شود به صورت زیر است:

مدیریت زنجیره تامین عبارتست از یکپارچه کردن فرایندهای کلیدی کسب­وکار از مشتری نهایی تا تامین‌کننده ابتدایی که محصولات، سرویسها و اطلاعاتی را فراهم می­کند که برای مشتریان دارای ارزش افزوده است.

اعضای انجمن، هشت فرایند کلیدی را مشخص می­کنند که لازم است تا در داخل شرکتهای یک زنجیره تامین و بین شرکتها به کار گرفته شوند. این فرایندها عبارتند از:

  • مدیریت ارتباطات مشتری
  • مدیریت خدمات به مشتری
  • مدیریت تقاضا
  • تکمیل سفارشات
  • مدیریت جریان ساخت/تولید
  • تدارکات
  • توسعه محصول و تجاری‌سازی
  • بازگشتیها

هر فرایند در دو سطح استراتژیک و عملیاتی توصیف شده است. سطح استراتژیک، استقرار و مدیریت استراتژیک هر فرایند را شامل می­شود و یک طرح اولیه برای اجرا را مهیا می­سازد. این یک گام ابتدایی ضروری در یکپارچه کردن یک شرکت با سایر اعضای زنجیره تامین می­باشد. در سطح عملیاتی، پس از اینکه فرایند ایجاد شد و شکل گرفت، به صورت کاربردی و واقعی درمی­آید.

شرح کامل این مدل فرایندی را در فصل سوم کتاب مدیریت زنجیره تامین (مدلها، فرایندها، شاخص‌های عملکردی و نرم‌افزارها)-مجتبی سلیمانی سدهی، نادر غفاری‌نسب-1392 مطالعه نمایید.

 

/ 0 نظر / 858 بازدید