مراکش؛ کشوری که بهترین بهبود در شاخص عملکرد لجستیکی را داشته است.

تهیه کننده: مجتبی سلیمانی سدهی, گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

براساس یافته‌های گزارش اخیر بانک جهانی درخصوص «شاخص عملکرد لجستیک» (LPI)، کشور مراکش (مغرب) پیشرفت خیره‌کننده‌ای در بهبود شاخص عملکرد لجستیک داشته است؛ به‌نحویکه توانسته رتبه خود را از 113 در گزارش 2007 به رتبه 50 در گزارش 2012 برساند. علت اصلی این جهش همانا بکارگیری یک استراتژی جامع در بهبود لجستیک و بهبود ارتباط با سایر کشورها از طریق استفاده از مزیت همجواری با اروپا بوده است. طرح تحول مدیریت مرزی (گمرک‌ها) همراه با سرمایه‌گذاری فیزیکی گسترده در بندر تانجیرمد[1] این کشور باعث انجام صادرات این کشور به‌صورت کاملا به‌موقع[2]به اروپا (به‌خصوص منسوجات، کالاهای الکترونیکی و قطعات خودرو) گردید. رشد سریع مراکش در شاخص عملکرد لجستیک را باید ماحصل چنین نگرش جامعی دانست.


[1] Tangier-Med

[2] Just-In-Time


/ 0 نظر / 8 بازدید