ششمین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین در بهمن ماه برگزار می شود

بنا بر تصمیم هیات مدیره انجمن لجستیک، دکتر ابراهیم تیموری به عنوان رئیس کنفرانس، دکتر عیسی نخعی کمال آبادی به عنوان دبیر علمی کنفرانس، و مهندس محمدرضا شیخ کبیر به عنوان دبیر اجرایی کنفرانس انتخاب گردیدند.

محورهای تخصصی کنفرانس ششم عبارتند از:

 • تکنیکهای مهندسی و مدیریت در لجستیک و زنجیره تامین
 • معماری و طراحی سیستم های لجستیک و زنجیره تامین
 • مدیریت ارتباطات در لجستیک و زنجیره تامین
 • فناوری در لجستیک و زنجیره تامین
 • دانش و مهارت در لجستیک و زنجیره تامین
 • الگوهای توسعه لجستیک و امنیت پایدار
 • مباحث نوین و کاربردی در لجستیک و زنجیره تامین

همچنین پانلهای تخصصی که طی دو روز برگزاری کنفرانس برپا خواهد شد به شرح زیر است:

 • پانل لجستیک نظامی و انتظامی
 • پانل لجستیک خودرو
 • پانل لجستیک سلامت
 • پانل بازرگانی و توزیع
 • پانل لجستیک و نقش حاکمیت
 • پانل بیمه و بانکداری ( زنجیره تامین مالی )
 • پانل حمل و نقل
 • پانل لجستیک معدن و صنایع معدنی
 • پانل لجستیک انرژی
 • پانل لجستیک نفت، گاز و پتروشیمی

اطلاعات بیشتر درخصوص دبیرخانه و مجری کنفرانس متعاقبا اعلام خواهد شد.

/ 0 نظر / 136 بازدید