برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن لجستیک ایران (دوره سوم)

  1. آقای دکتر ابراهیم تیموری (دانشگاه علم و صنعت ایران)؛
  2. آقای دکتر بهروز کریمی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)؛
  3. آقای دکتر مهدی فتح‌اله (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)؛
  4. آقای مهندس شیخ کبیر (خودروسازی سایپا)؛
  5. آقای مهندس کرامت‌زاده (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه امام حسین)؛
  6. آقای دکتر آقایی (دانشگاه علوم انتظامی)؛
  7. آقای دکتر عیسی نخعی (دانشگاه تربیت مدرس)؛

اعضای علی‌البدل:

  1. مهندس بابک افقهی (معاون سابق سازمان توسعه تجارت)؛
  2. دکتر لایق میرحسینی (دانشگاه صنعتی شریف-واحد گلپایگان)؛

همچنین آقای دکتر عیسایی مجددا به عنوان بازرس انجمن انتخاب گردید.

گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ضمن قدردانی از اعضای سابق هیات مدیره انجمن لجستیک ایران (آقایان: دکتر مسعود میرکاظمی، دکتر مهدی غضنفری، دکتر رضا اکبری جوکار، دکتر بهروز کریمی، دکتر عیسی نخعی، مهندس محمود دودانگه، مهندس قلعه‌بانی و مهندس شیخ کبیر) این موفقیت را به اعضای جدید هیات مدیره انجمن لجستیک ایران تبریک عرض نموده و امیدوار است که به عنوان یک نهاد علمی غیردولتی بتواند در کنار سایر نهادها و سازمانهای فعال مرتبط، منشا خدمات قابل توجه در حوزه لجستیک و زنجیره تامین برای کشور عزیزمان ایران باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید