تازه‌های صفحات وبلاگ در 90/12/10

عنوان صفحه

مطالب جدید

معرفی کتابهای فارسی مرتبط با «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین»

  1.  

مقالات انگلیسی در حوزه «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

  1.  

مقالات فارسی در حوزه «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

  1. مدیریت امنیت اطلاعات با استفاده از عاملها در سازمانهای مجازی و زنجیره های تامین(1385)
  2. مدل توسعه زنجیره تامین مالیات (1385)
  3. (MSSCM) طراحی مدل شبیه سازی مدیریت زنجیره تأمین(1385)
  4. پیاده سازی ERP در سازمان های لجستیک با به کار گیری تئوری مدیریت پهنای باند (1385)
  5. شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص های مؤثر در طراحی نظام ملی اطلاعات کالا با استفاده از مدلهای تصمیم گیری گروهی (1385)
  6. بررسی اثر الگوی سفارش دهی X+Yبر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تامین (1385)

کتابهای الکترونیک مرتبط با لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

  1.  

معرفی گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

 

/ 0 نظر / 9 بازدید