انتخاب رئیس و دبیر هیات مدیره جدید انجمن لجستیک ایران

اعضای جدید هیات مدیره انجمن لجستیک ایران جهت تعیین رئیس هیات مدیره و دبیر آن تشکیل جلسه دادند.

براساس رای‌گیری به عمل آمده، جناب آقای دکتر ابراهیم تیموری به عنوان رئیس هیات مدیره و جناب آقای مهندس شیخ کبیر به عنوان دبیر جدید انجمن لجستیک ایران، به ترتیب جایگزین آقایان دکتر مسعود میرکاظمی و مهندس محمود دودانگه شدند.

/ 0 نظر / 25 بازدید