چالشها و موانع توسعه لجستیک در کشور

عامل کلیدی

مصداق

زیرساخت‌های ضعیف

زیرساخت‌های ضعیف حمل‌ و نقل و قوانین متعدد و مختلف مربوط به آن

سیستم‌های مخابراتی ضعیف

وسایل حمل‌ونقل فرسوده و ناکافی

شبکه جاده‌ای ناکافی

انبارهای ناکافی

شبکه راه‌آهن قدیمی

چالش‌های سیستم اقتصادی

درک ضعیف از اقتصاد بازار

ضعف در برنامه‌ریزی اقتصادی واقع‌ بینانه و عملی

ضعف در تثبیت مسیر اقتصادی

بازار کوچک داخلی و کمبود اطلاعات در بازار

سیستم بانکی ناکارا و نرخ های بهره بالا

مشکلات و نارساییها در حمایت‌های اقتصادی دولت

ناکارایی نظام مالیاتی

مشکلات سیستم مدیریتی

مدیریت بروکراتیک و عدم هماهنگی های میان سازمانی در زنجیره

عدم انعطاف‌پذیری سیستم

عدم اعتماد بین اجزای زنجیره و طولانی بودن سیستمهای قضایی جهت رفع دعاوی

کمبود نیروهای صلاحیت‌دار

مشکلات مدیریتی

مقاومت در برابر تغییرات

درک ضعیف از تعادل هزینه/خدمت

بی اطلاعی از وجوه مشترک امور لجستیکی، بازاریابی و تولید

اعتبار پائین مدیران در امور مربوط به لجستیک

ضعف در نوآوری و پیشروی

ضعف در تخصص‌گرایی

مشکلات کلی

عدم ثبات مدیریتی

ضعف در استمرار خط‌مشی‌ها

منابع مالی ناکافی

عدم رعایت مقررات

/ 1 نظر / 60 بازدید
حامد

fبا سلام. لطفا منبع دقیق موانع توسعه لجستیک را عنوان بفرمایید. با تشکر