تازه‌های صفحات وبلاگ در 90/08/14

عنوان صفحه

مطالب جدید

معرفی کتابهای فارسی مرتبط با «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین»

  1.  کتاب «زیر ساخت های تجاری ونقش دولت ها در توسعه آنها»

مقالات انگلیسی در حوزه «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین»

  1. Developing Management Studies as a Social Science: Globalization and Japanese Management Studies(2006)
  2. Towards Supply Chain Integration Through Multimodal Transport in Developing Economies: The Case of Bangladesh(2005)
  3. The performance implications of strategic fit of relational norm governance strategies in global supply chain relationships(2005)
  4.  

مقالات فارسی در حوزه «لجستیک و مدیریت زنجیره تامین»

  1. راهبرد در مدیریت خرید و تأمین (1383)
  2. حرکت به سمت مدیریت زنجیره عرضه از طریق پیاده سازی سیستم مکانیزه فروش و توزیع(1383)
  3. ارزیابی سیستم زنجیره عرضه از طریق مدل تعالی EFQM
  4. بررسی ابعاد یکپارچه سازی بین اتوماسیون صنعتی و ERP
  5. ارائه مدلی برای زمانبندی تولید چند سایتی در زنجیره عرضه(1383)

کتابهای الکترونیک مرتبط با لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

 

معرفی گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

 همایش‌ها و میزگرد‌های برگزار شده توسط گروه

عنوان میزگرد/همایش

تاریخ برگزاری

میزگرد ساماندهی زنجیره تامین گندم، آرد و نان

اسفند 1385

میزگرد ساماندهی زنجیره‌های تامین کالاهای اساسی

دی 1385

سمینار لجستیک و مدیریت زنجیره تامین و کاربرد آن در بازرگانی کشور

آبان 1386

میزگرد طراحی نظام مدیریت لجستیک کالاهای ضروری در شرایط بحران

آبان 1386

پانل بازرگانی در دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

آبان 1386

میزگرد بررسی ایجاد شهر لجستیکی در ایران باتوجه به وضعیت ایران 1404 در منطقه

تیر 1388

پانل بازرگانی در سومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

آبان 1388

میزگرد «بررسی ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع (پیوند تولید و تجارت) از منظر مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین»

مرداد 1390

/ 0 نظر / 9 بازدید