بندهای مرتبط با لجستیک و زنجیره تامین در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه

حوزه لجستیک

  • بند 4: توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب (هاب) تجاری و ترانزیتی.
  • بند 21: توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار-خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران
  • بند 23: توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت
  • بند 24: اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن
  • بند 25: توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه های ریلی منطقه‏ای و جهانی به ویژه کریدور شمال-جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار (منظور همان ایجاد مراکز لجستیکی و بنادر خشک است)
  • بند 35: بهره گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین المللی (منظور تبدیل شدن به هاب تجارت الکترونیک منطقه است)

حوزه مدیریت زنجیره تامین

  • بند 11: تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی
  • بند 16: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی)
  • بند 29: اولویت دادن به تامین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور با تاکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاستهای کلی معدن

 

/ 0 نظر / 250 بازدید