لجستیک و زنجیره تامین
این وبلاگ اکنون یکی از مراجع اصلی مباحث لجستیک و زنجیره تامین در ایران است که تاثیرگذاری آن به لطف خدا و تلاش دست‌اندرکاران و پشتیبانی مخاطبان، بسیار زیاد بوده و اکنون در کنار ماهنامه لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار یکی از مراجع اصلی درسی و آموزشی کشور شده است. این وبلاگ به طور تخصصی به مباحث حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین پرداخته و تلاش می کند موضوعات و مباحث روز مربوط را مطرح کرده و در اختیار دوستداران این حوزه قرار دهد.
کلمات کلیدی مطالب

در این قسمت مقالات فارسی ای که در ارتباط با مدیریت زنجیره تامین می باشد برای دانش پژوهان عزیز قرار داده شده است. این قسمت به طور مرتب به روز خواهد شد و مقالات جدید بدان افزوده خواهد شد.

 1. چالشها و راهکارهای فراروی مدیریت زنجیره تامین (1383)
 2. نقش مدیریت زنجیره تامین کنندگان در کسب مزیت رقابتی سازمانهای تولیدی (1383)
 3. بررسی ابعاد و و رویکردهای مساله برون سپاری (١٣٨٣)
 4. ارایه مدلی به منظور برقراری ارتباط مابین مدیریت کیفیت فرایند و مدیریت کیفیت اطلاعات در زنجیره تامین (١٣٨٣)
 5. مدل ارزیابی عملکرد اینترنتی زنجیره تامین، الگویی برای بهبود کیفیت خدمات پستی نوین در کشور (١٣٨٣)
 6. افزایش یکپارچگی زنجیره تامین با پیاده سازی سیستم تجارت الکترونیکی: نمونه شرکت بازرگانی دولتی ایران (١٣٨٣)
 7. انتخاب بهترین شیوه تامین تکنولوژی زنجیره تامین براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (١٣٨٣)
 8. راه حلی جامع برای برنامه ریزی حمل و نقل در زنجیره تامین (١٣٨٣)
 9. بستر سیستمی سماپل برای لجستیک (1383)
 10. معماری لجستیک در سطح استراتژیک (1383)
 11. بررسی سیستمهای اندازه گیری عملکرد لجستیک اثربخش و کارآمد (1383)
 12. بررسی و تبیین نقش لجستیک در چرخه عمر سازمان، سیستم و محصول (1383)
 13. ارایه مدلهایی در زمینه یکپارچه سازی هزینه کل لجستیک در مدیریت زنجیره تامین (1383)
 14. توسعه مدل بهینه هزینه کل توزیع لجستیک در شرایط یک تولیدکننده و چند انبار توزیع در مدیریت زنجیره تامین (1383)
 15. پیچیدگی در زنجیره های تامین (1383)
 16. طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت زنجیره تامین برای صنایع بزرگ (1383)
 17. توسعه یک مدل چندهدفه فازی برای هموارسازی استفاده از تجهیزات حمل و نقل در سیستم های لجستیک (1383)
 18. طبقه بندی مسایل توزیع در مدیریت زنجیره تامین (1383)
 19. ارایه مدل برنامه ریزی یکپارچه موجودی و حمل و نقل در مدیریت زنجیره تامین: مورد ایران خودرو (1383)
 20. طراحی مدلی برای برنامه ریزی حمل و نقل و ذخیره سازی غله: یک مطالعه موردی (1383)
 21. ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در زنجیره تامین قطعات خودرو (1383)
 22. طراحی یک سیستم خبره در کنترل تامین کنندگان برای شرایط مختلف خرید (١٣٨٣)

 23. طرح مکانیزم های ارتباطی و یادگیری در زنجیره تامین بر پایه عامل های هوشمند (١٣٨٣)

 24. طرحی انگیزشی جهت به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره عرضه (1383)

 25. الگوهای کنترل فرایند برونسپاری در یک زنجیره تامین (1383)

 26. ارایه مدل توسعه تدارکات مبتنی بر فناوری اطلاعات (1383)

 27. مدیریت زنجیره تامین از دوازده جنبه رفتاری (1383)

 28. بررسی تاثیر سطح موجودی بر بهره وری در زنجیره تامین (1383) 

 29. نقش لجستیک در توسعه کارآفرینی کشور 
 30. نقش فناوري اطلاعات در زنجيره تامين، بكارگيري و پياده سازي آن
 31. كاربرد روش DEA در ارزيابي تامين كنندگان
 32. تحول در زنجيره عرضه؛ حركت از رويكرد ناب و وظيفه مدار به سمت رويكرد چابك و نيازمدار(1383)
 33. اثرات بكارگيري تجارت الكترونيك در مديريت زنجيره تامين و چالشهاي پيش رو (1383)
 34. يك ساختار پيشنهادي براي سنجش عملكرد مديريت زنجيره تامين درصنايع ايران (1383)
 35. كاربرد فرآيند تحليل شبكهاي در انتخاب سيستمهاي فشاري، كششي يا مختلط در زنجيره تامين(1383)
 36. ارائه چارچوبي براي دسته بندي اثرات بازارگاه هاي الكترونيكي بر مديريت زنجيره تأمين (E-Marketplaces) (1383)
 37. ارايه مدلي به منظور برقراري ارتباط مابين مديريت كيفيت فرايند ومديريت كيفيت اطلاعات درزنجيره تامين(1383)
 38. تدوين استراتژي در مديريت زنجيره تأمين الكترونيكي(1383)
 39. ارائه روشهاي ابتكاري و حل مسيريابي وسايل نقليه با حمل در بازگشت در حالت غير همگن (1383)
 40. بررسي نقش شبكه هاي حمل ونقل زميني در عمليات نظامي با استفاده از
  GIS مورد مطالعه محور بوشهر - فارس
  (1383)
 41. برنامه ريزي همزمان توليد و تدارك در شرايط تخفيف با نگرش مديريت زنجيره تامين(1383)
 42. يك مدل پيوسته براي طراحي سيستم هاي توليد – توزيع به همراه يك روش پيشنهادي براي حل مدل فوق از طريق شبيه سازي(1383)
 43. زمان بندي توليد و تحويل انباشته هاي اقتصادي در زنجيره هاي تامين(1383)
 44. انبارداري و ذخيره سازي مكانيزه در لجستيك بر مبناي SMOAD (تئوري-عملي) (1383)
 45. مقدمات اجراي توليد ناب در گروه صنعتي ايران خودرو از طريق بكارگيري سيستم ”مديريت جريان ارزش“ و ”شبيه سازي“ فعاليت ها(1383)
 46. راهبرد در مديريت خريد و تأمين (1383)
 47. حركت به سمت مديريت زنجيره عرضه از طريق پياده سازي سيستم مكانيزه فروش و توزيع(1383)
 48. ارزيابي سيستم زنجيره عرضه از طريق مدل تعالي EFQM
 49. بررسي ابعاد يكپارچه سازي بين اتوماسيون صنعتي و ERP
 50. ارائه مدلي براي زمانبندي توليد چند سايتي در زنجيره عرضه(1383)
 51. الگوريتم تخصيص مقادير ذخيره احتياطي در يک زنجيره تأمين (1385)
 52. مدیریت کیفیت زنجیره تامین و عوامل موثر و مرتبط با ان (1385)
 53. اندازه گيري عملكرد زنجيره تامين(1385)
 54. طراحي زنجيره تامين:اهميت برنامه ريزي ظرفيت استراتژيک در مهار نوسانات تقاضا(1385)
 55. تجارت الكترونيك و تعامل عامل هاي هوشمند در زنجيره تامين و تغييرات(1385)
 56. يك مدل موجودي احتمالي براي زنجيره تأمين دو منبعي با تأمين كنندگان متفاوت(1385)
 57. بررسي تأثيرات سيستم "مديريت موجودي توسط فروشنده (VMI)"در زنجيره تأمين با استفاده از مدل رياضي(1385)
 58. تحليل معيار "تحويل به موقع" در يک زنجيره تأمين(1385)
 59. مميزي فرآيندهاي زنجيره تأمين توسط شش سيگما(1385)
 60. نقش بسته بندي هاي استاندارد دركاهش هزينه ها در زنجيره تأمين(1385)
 61. شبيه سازي زنجيره تامين با استفاده از عامل هاي هوشمند(1385)
 62. طراحی استراتژیک زنجیرۀ عرضه برای محصول جدید با استفاده از مدلسازی فازی(1385)
 63. مكانيزم تعيين ميزان سفارشات عام لهاي يادگيرنده زنجيره تامين در محيط نامعين(1385)
 64. طراحي شبکه توزيع در زنجيره تامين با معيارهاي چندگانه با استفاده از رويکرد برنامه ريزي فازي آرماني(1385)
 65. مديريت امنيت اطلاعات با استفاده از عاملها در سازمانهاي مجازي و زنجيره هاي تامين(1385)
 66. مدل توسعه زنجيره تامين ماليات (1385)
 67. (MSSCM) طراحي مدل شبيه سازي مديريت زنجيره تأمين(1385)
 68. پیاده سازی ERP در سازمان های لجستیک با به کار گیری تئوری مدیریت پهنای باند (1385)
 69. شناسايی و اولويت بندی معيارها و شاخص های مؤثر در طراحی نظام ملی اطلاعات کالا با استفاده از مدلهای تصميم گيری گروهی (1385)
 70. بررسي اثر الگوي سفارش دهي X+Yبر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تامین (1385)
 71. ارائه مدل دو سطحي برنامه ريزي خطي با استفاده از نگرش نظريه بازي ها در زنجيره تامين فروشنده – خريدار
 72. کنترل توليد-توزيع-موجودي پيش بين سيستم هاي مديريت زنجيره تامين با کاهش اثر تغييرپذيري تقاضا
 73. حل مسأله مسيريابي وسيله نقليه ظرفيت دار با استفاده از دسته بندي به روش جستجوي حريصانه
 74. ارائه و حل يک مدل مکانيابي، توليد و موجودي چندکالايي با افق زماني پويا در
  زنجيره تامين فولاد
 75. کاربرد تحليل رگرسيون در مدلسازي عملکرد بنگاههاي زنجيرة عرضه
 76. تعیین سیاست سفارش دهی بهینه در زنجیره تامین با پیاده سازی مدل تصمیم گیری چند معیاره انتخاب تامین کنندگان
 77. ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی AHP_DEA
 78. مدل سازی مسائل زنجیره تامین با تقاضای فازی
 79. برنامه ریزی تولید با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ارمانی فازی
 80. بهینه سازی چند هدفه برون سپاری کارا در یک زنجیره تامین
موسسه آمادگران
موسسه مدیریت زنجیره‌های کسب‌وکار آمادگران
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar